Zdobądź status przedsiębiorstwa społecznego!

W dobie dzisiejszych czasów i rozwoju sektora ekonomii społecznej w Polsce, ważnym aspektem funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej jest uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego.

W związku z wejściem w życie 30 października 2022 roku Ustawy o ekonomii społecznej z dnia 5 sierpnia 2022 r., status przedsiębiorstwa społecznego obecnie przyznaje podmiotom ekonomii społecznej wojewoda właściwy ze względu na siedzibę podmiotu na podstawie złożonego wniosku.

Status ten otwiera różne możliwości dla przedsiębiorstw społecznych zarówno w działaniach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej jak i w działaniach Regionalnego Centrum Polityki Społecznej.

Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego wiąże się też z dodatkowymi przywilejami. Podmioty zweryfikowane jako przedsiębiorstwa społeczne będą mogły korzystać z różnego typu form wsparcia, takich jak np. refundacja części wynagrodzenia pracowników, możliwość pozyskania środków na utworzenie stanowiska pracy, czy też dofinansowanie do oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo­-kredytowych.

Szczegółowe informacje oraz materiały do pobrania znajdziesz pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/ekonomia-spoleczna,

Dokumenty o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego można złożyć:

  • Dokumenty w wersji elektronicznej, podpisane podpisem kwalifikowanym, można przesyłać do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi  za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, adres skrytki ePUAP: /lodzuw/skrytkaESP.
  • Dokumenty można przesyłać pocztą na adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Rodziny i Polityki Społecznej ul. Żeromskiego 87 90-502 Łódź,
  • można również składać osobiście Punkcie Obsługi Klienta Kancelaria Główna przy ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

Zachęcamy wszystkie podmioty do składania wniosków o uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Naprawdę warto!