info 300x3001

Uchwałą nr 63/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. Zarząd Województwa Łódzkiego powołał Radę Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim, która do końca roku 2014 r. odbyła dwa posiedzenia. Pierwsze w dniu 21 luty 2014 r. a kolejne w dniu 13 czerwca 2014 r. Zakres prac członków Rady obejmował swoim zasięgiem szerokie spektrum zagadnień dotyczących ekonomii społecznej w naszym województwie.