Projekt regionalny realizowany jest na terenie powiatów brzezińskiego, łęczyckiego, kutnowskiego, łowickiego, poddębickiego, zgierskiego, skierniewickiego oraz miasta Skierniewice.

 

Projekt partnerski, który swoim zasięgiem obejmuje miasto Łódź


Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” realizator projektu „Łódzki Ośrodek Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020