Lista przedsiębiorstw społecznych województwa łódzkiego stan na dzień 14 lipiec 2023 r.

 

Ogólnopolska lista przedsiębiorstw społecznych prowadzona  przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dostępna jest na stronie

http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl/