Lista przedsiębiorstw społecznych województwa łódzkiego stan na dzień 09 września 2020r.

 

Ogólnopolska lista przedsiębiorstw społecznych prowadzona  przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dostępna jest na stronie

www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl