Lista przedsiębiorstw społecznych województwa łódzkiego stan na dzień 5 września2019r.

 

Ogólnopolska lista przedsiębiorstw społecznych prowadzona  przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dostępna jest na stronie

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Lista,przedsiebiorstw,spolecznych,4069.html