Regionalne Cenrtum Polityki Społecznej w Łodzi serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnego doradztwa tematycznego w zakresie stosowania klauzul społecznych dla Przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego (JTS) i Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES). Spotkanie doradcze zorganizujemy na miejscu w Państwa instytucji lub podmiocie. Doradztwo poprowadzi dla Państwa Tomasz Schimanek - Ekspert w zakresie stosowania klauzl społecznych w prawie zamówień publicznych.

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz zapoznania się z ogólnymi zasadami skorzystania z doradztwa.

W razie pytań związanych z organizacją spotkań prosimy o kontakt pod nr tel. 42 203 48 27 - Wydział ds. Integracji i Pomocy Społecznej.

Działanie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

                                                                                                       Z A P R A S Z A M Y

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza do udziału w spotkaniu podmiotów reintegracyjnych. Spotkanie będzie okazją do omówienia planu działań na lata 2018/2019 w zakresie inicjowania i tworzenia regionalnych sieci kooperacji PES o charakterze reintegracyjnym.

info 300x3001Serdecznie zapraszamy na spotkania w powiatach województwa łódzkiego:

Spotkania mają na celu rozwój współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi w szczególności podmiotami ekonomii społecznej w ramach projektu „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie  łódzkim”.

info 300x3001I. Spotkania w powiatach dla przedstawicieli JST

II. Spotkania Przedstawicieli Podmiotów Reintegracyjnych

info 300x3001Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi serdecznie zaprasza przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu województwa łódzkiego na bezpłatną 3-dniową wizytę studyjną w województwie pomorskim, której celem jest wymiana doświadczeń, przepływ informacji, zapoznanie się z dobrymi praktykami oraz pokazanie realnych korzyści odnoszonych przez organizacje i jednostki dzięki zlecaniu zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej.