Nowy rok 2019 jest zapowiedzią zwiększonych działań na rzecz tworzenia podmiotów reintegracyjnych w obszarze sektora NGO i ekonomii społecznej. Otóż Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej teraz będzie zajmował się także Centrami Integracji Społecznej (CIS) i Klubami Integracji Społecznej (KIS).

Do zadań Departamentu dodane zostały m.in. realizacja zadań w obszarze zatrudnienia socjalnego i obsługa Rady Zatrudnienia Socjalnego. Oznacza to, że działalność Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej, które pełnią fundamentalną rolę w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej, stała się kompetencją Departamentu.

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej wdraża także program „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” (więcej o programie w linku: https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-program-od-wykluczenia-do-aktywizacji-program-pomocy-osobom-wykluczonym-spolecznie-i-zawodowo)

Z zakresem zadań Departamentu i poszczególnych wydziałów można zapoznać się na stronie:


http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/O,Departamencie,Ekonomii,Spolecznej,i,Solidarnej,450.html?fbclid=IwAR0-D6Ma093ym4oq2iU7C0K-khvko0m0UDVOhcBnfkR9oxFxpEBMOUQ29G8