W dn. 24.10.2023 r. odbyło się spotkanie podczas którego rozmawialiśmy na temat kierunków działań dla sektora ekonomii społecznej, funduszach europejskich dla naszego województwa. Ekspert z zakresu ES Pan Adrian Ignasiak przedstawił korzyści wynikające z utworzenia Centrum Integracji Społecznej na terenie powiatu wieluńskiego. Dziękujemy Panu Staroście - Krzysztof Dziuba za postawę godną naśladowania i stworzenie przestrzeni do kreowania polityki społecznej w powiecie. Ogromne podziękowania dla wszystkich uczestników spotkania: przedstawicieli administracji publicznej, organizacjom pozarządowym , przedsiębiorstwom społecznym. Jesteśmy przekonani że wspólnymi siłami dokonamy wiele dobrych zmian w naszym województwie.

 IMG 20231024 WA0004