naj info

 

Decyzją Wojewody Łódzkiego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w dniach od 26 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 zostają czasowo zawieszone działalności w:

  •   placówkach wsparcia dziennego;
  •   centrach integracji społecznej;
  •   klubach integracji społecznej;
  •   dziennych domach i klubach seniora;
  •   środowiskowych domach samopomocy;
  •   warsztatach terapii zajęciowej;

Więcej informacji w załączniku 1