W dniu 4 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie zespołu interdyscyplinarnego ds. współpracy sektora biznesu, przedstawicieli nauki z podmiotami ekonomii społecznej, działającego przy Regionalnym Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim.

W pierwszej części omówione zostały zasady targów branżowych dla Przedsiębiorstw Społecznych, których pomysłodawcą jest zespół interdyscyplinarny, a realizatorem będzie Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Druga część spotkania była dedykowana wypracowaniu wygodnego w użyciu i przekonującego narzędzia do liczenia kosztów i korzyści płynących z aktywizacji zawodowej wybranych grup osób z trudnościami w odnalezieniu się na rynku pracy.

W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego, którzy przedstawili dotychczasowy poziom prac nad podobnym narzędziem, a także zaproponowali wspólne współpracę nad tym projektem.