Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa łódzkiego, do składania wniosków o  certyfikację  Znakiem Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” na rok 2019.

Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny” to system certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej  ich produktów i usług, dzięki któremu podmioty te zyskują dodatkowe narzędzie budowania swojego wizerunku. Celem jego jest zwiększenie konkurencyjności i poprawy kondycji PES na rynku poprzez możliwość oznaczania nim towarów i usług ekonomii społecznej, konsument może więc świadomie decydować o wyborze produktu, jednocześnie wspierając rozwój przedsiębiorczości społecznej.

Znak promocyjny Ekonomii Społecznej "Zakup Prospołeczny " jest wspólną marką wyróżniającą podmioty ekonomii społecznej w całej Polsce. Pomysłodawcą idei jest Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, natomiast instytucją realizującą zadanie w imieniu Województwa Łódzkiego jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Więcej kliknij   ZAKUP PROSPOŁECZNY

Przyznanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu, wnioski można składać przez  cały rok

Wniosek oraz ankietę o przyznanie Znaku składamy w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej (Łódź, ul. Snycerska 8), osobiście lub pocztą.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 42 203 48 27.

WNIOSEK I ANKIETA

Wniosek o certyfikację <- kliknij i pobierz

Ankieta PES  <- kliknij i pobierz

Posiedzenie Kapituły Certyfikującej, oceniającej wnioski zainteresowanych podmiotów planowane jest na koniec listopada 2019r.

                                                       Gorąco zachęcamy bo warto!!!!