Dnia 11 grudnia 2019 r. w Łódzkim Domu Kultury, odbyło się Regionalne spotkanie nt. dobrych praktyk stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych zorganizowane w ramach, realizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, projektu pn. „Koordynacjai rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

Wydarzenie adresowane było do Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa łódzkiego

Zebranych gości uroczyście przywitał Pan Robert Przybyła Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wraz z prowadzącą spotkanie Martą Lewandowską.

Dnia 11 grudnia 2019 r. w Łódzkim Domu Kultury, odbyło się Regionalne spotkanie nt. dobrych praktyk stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych zorganizowane w ramach, realizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, projektu pn. „Koordynacjai rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

Wydarzenie adresowane było do Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa łódzkiego

Zebranych gości uroczyście przywitał Pan Robert Przybyła Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wraz z prowadzącą spotkanie Martą Lewandowską.

Pierwsza część spotkania poświęcona była działaniom służącym dynamizacji stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

Wykład wprowadzający w tematykę spotkania przedstawiła Marta Lewandowska, a następnie Pan Robert Przybyła Zastępca Dyrektora RCPS w swoim wystąpieniu omówił Aspekty społeczne stosowane w zamówieniach publicznych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Pan Michał Kaczmarczyk z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprezentował Dobre praktyki w zakresie stosowania zielonych zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Green public procurement for resource-efficient regional growth” – GPP4Growth, w ramach Programu INTERREG EUROPA

Na koniec pierwszej części przedstawiciel Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Pan Piotr Walczak podczas swojego wystąpienia ukazał Obszary ryzyka w zastosowaniu zamówień publicznych w kontekście klauzul społecznych

Druga część spotkania poświęcona była certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej promocyjnym Znakiem „Zakup Prospołeczny”, który jest wspólną marką wyróżniającą podmioty ekonomii społecznej w całej Polsce. a celem jego jest zwiększenie konkurencyjności i poprawy kondycji podmiotów ekonomii społecznej na rynku poprzez możliwość oznaczenia nim towarów i usług ekonomii społecznej Pomysłodawcą idei jest Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie, natomiast w imieniu Województwa Łódzkiego, Instytucją realizującą zadanie oraz przyznającą Znak Ekonomii Społecznej jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Uroczystego wręczenia certyfikatów Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” dokonał Pan Zbigniew Ziemba Wicemarszałek Województwa Łódzkiego

Podmioty certyfikowane to

 1.Spółdzielnia Socjalna RESTART z Łodzi

 2. Fundacja PRO APERTE z Kutna

 3. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej FOLKIER ze Zgierza

 4. Stowarzyszenie DOLINA SKRZATÓW z Łodzi

Podmioty Ekonomii Społecznej, którym przedłużono certyfikat na rok następny to:

  1. Caritas Archidiecezji Łódzkiej Zakład Aktywności Zawodowej
  2. Fundacja Rodzice Przyszłości z siedzibą w Łodzi,
  3. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” z siedzibą w Łodzi,
  4. Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” Zakład Aktywności Zawodowej w Wieruszowie
  5. Fundacja Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Piękny Świat" z Łodzi
  6. Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca" z Rawy Mazowieckiej
  7. Zakład Aktywności Zawodowej z Rawy Mazowieckiej
  8. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Koniczynka” z Radomska
  9. Fundacja „Ostoja” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna

2019 1213 powitanie 1

2019 12 13 marsz dyr

2019 12 12 marszalek 4podmioty

2019 12 13 UM 4

2019 12 13 RIO 4