naj infoDnia 7 lipca 2018r. weszło w życie rozporządzenie MInistra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu

Dnia 7 lipca 2018r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu.

Rozporządzenie wprowadziło jednolity wzór wniosku o zwrot opłaconych składek ubezpieczenia emerytalnego, rentowego,chorobowego i wypadkowego,o który mogą ubiegać się spółdzielnie socjalne,a także określiło niezbędną dokumentację, jaką należy dołączyć do wniosku.

 Do pobrania:

Treść rozporządzenia MRPiPS wraz z wzorem wniosku