naj infoW dniach 25-26 października 2021 r odbędzie się w formule on-line szkolenie pn "Centrum Usług Społecznych – nowa jednostka na mapie instytucji wspierających rodzinę", organizowane przez Uczelnię Korczaka w ramach projektu "Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej". Celem szkolenia jest kompendium wiedzy o Centrum Usług Społecznych, podniesienie kompetencji i umiejętności w obszarze organizacji i zarządzania usługami społecznymi, w szczególności kierowanymi do rodzin w nowym podmiocie polityki społecznej.

Szkolenie adresowane jest dla kadry zarządzającej - dyrektorów i kierowników jednostek systemu pomocy i polityki społecznej (pracowników ROPS, wydziałów polityki społecznej, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, kierowników/dyrektorów instytucji polityki i integracji społecznej)

Więcej informacji i program w załączeniu