W dniu 27 maja 2020 roku w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w trosce o zdrowie i życie osób najbardziej zagrożonych zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 Zbigniew Ziemba Wicemarszałek Województwa Łódzkiego przekazał na ręce hm. Natalii Patorskiej - Grzelewskiej - Komendantki Chorągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego im. Aleksandra Kamińskiego, 16 666 sztuk maseczek wielokrotnego użytku, które za pośrednictwem hufców ZHP, zostaną dystrybuowane dla pensjonariuszy i personelu domów pomocy społecznej z terenu województwa łódzkiego. W przekazaniu maseczek uczestniczyli również ze strony Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Anna Mroczek - Dyrektor, Ewa Marciniak Z-ca Dyrektora, Robert Przybyła Z-ca Dyrektora.

Maseczki wykonane zostały przez dwa podmioty ekonomii społecznej na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi są to: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, które uszyło 10 000 sztuk oraz Stowarzyszenie dla Osób Potrzebujących Pomocy „Razem” z siedzibą w Skrzynnie, które uszyło 6 666 sztuk maseczek.


Działanie zrealizowane zotało w celu ratowania miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej i finansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego jako wkład własny projektu pn „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2020 05 28 rcps maseczki mn 02

2020 05 28 rcps maseczki mn 03

2020 05 28 rcps maseczki mn 05

2020 05 28 rcps maseczki mn 06

2020 05 28 rcps maseczki mn 04