Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej planuje kolejny etap odmrażania życia społecznego w czasie epidemii koronawirusa. W związku z tym po 24 maja 2020 roku możliwe będzie wznowienie działalności:

  • placówek wsparcia dziennego
  • dziennych domów i klubów seniora
  • dziennych domów pomocy
  • środowiskowych domów samopomocy i klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  • warsztatów terapii zajęciowej
  • podmiotów zatrudnienia socjalnego

Otwarcie placówek możliwe będzie po zapewnieniu bezpieczeństwa podopiecznym i pracownikom. Ostateczna decyzja zależeć będzie od sytuacji epidemicznej i będzie podejmowana przez wojewodów.

więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/po-24-maja-mozliwe-otwarcie-placowek-dziennego-pobytu-slowo-klucz--bezpieczenstwo