naj infoRCPS w Łodzi zlecił wykonanie środków ochrony osobistej – maseczek ochronnych, podmiotom sektora ES w województwie łódzkim. Środki ochrony osobistej zostaną przekazane placówką pomocy społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Działanie to przede wszystkim ma na celu wsparcie PES z województwa łódzkiego w związku z trudną sytuacją wywołaną rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoVId-19 i ogłoszonym stanem epidemiologicznym jak i przyczyni się do zmniejszenia negatywnych skutków społecznych związanych z epidemią.

Zamówienie finansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego jako wkład własny projektu pt. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.