Logo Instytutu Spraw Obywatelskich INSPRO  logo ck

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)  zaprasza do wzięcia udziału w III edycji konkursu „Pakiet dla społecznych rakiet.

Celem konkursu jest wzmocnienie potencjału ekonomii społecznej w województwie łódzkim, poprzez wsparcie fundacji, stowarzyszeń oraz grup nieformalnych w podjęciu działalności ekonomicznej i utworzeniu miejsc pracy.

 

W Konkursie mogą wziąć udział:

  • grupy nieformalne, czyli minimum trzy osoby, które zamierzają utworzyć podmiot ekonomii społecznej (np. stowarzyszenie, fundację, spółdzielnię socjalną),
  • stowarzyszenia i fundacje nieprowadzące działalności ekonomicznej (nieprowadzące aktywnej działalności odpłatnej pożytku publicznego i nie wpisane do Rejestru Przedsiębiorców w KRS), ale zamierzające ją podjąć.

 

Więcej informacji:

Pakiet dla społecznych rakiet