Drukuj

naj infoRegionalne Cenrtum Polityki Społecznej w Łodzi serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnego doradztwa tematycznego w zakresie stosowania klauzul społecznych dla Przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego (JTS) i Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES). Spotkanie doradcze zorganizujemy na miejscu w Państwa instytucji lub podmiocie. Doradztwo poprowadzi dla Państwa Tomasz Schimanek - Ekspert w zakresie stosowania klauzl społecznych w prawie zamówień publicznych.

Regionalne Cenrtum Polityki Społecznej w Łodzi serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnego doradztwa tematycznego w zakresie stosowania klauzul społecznych dla Przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego (JTS) i Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES). Spotkanie doradcze zorganizujemy na miejscu w Państwa instytucji lub podmiocie. Doradztwo poprowadzi dla Państwa Tomasz Schimanek - Ekspert w zakresie stosowania klauzl społecznych w prawie zamówień publicznych.

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz zapoznania się z ogólnymi zasadami skorzystania z doradztwa.

W razie pytań związanych z organizacją spotkań prosimy o kontakt pod nr tel. 42 203 48 27 - Wydział ds. Integracji i Pomocy Społecznej.

Działanie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

                                                                                                       Z A P R A S Z A M Y

Odsłony: 782