6 maja 2016 roku w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej OPUS w Łodzi miało miejsce kolejne ze spotkań członków Grupy Roboczej ds. aktualizacji Wieloletniego Planu Działania na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim na lata 2013-2020.

W spotkaniu uczestniczył pan Łukasz Waszak ekspert ds. aktualizacji Wieloletniego Planu, który zaprezentował ekspertyzę - miejsce ekonomii społecznej w procesach rewitalizacji. Uczestnicy omawiali również m.in. kwestie wzmocnienie podmiotów reintegracyjnych w województwie łódzkim, działania promocyjne i edukacyjne, które powinny zostać ujęte w Wieloletnim Planie.