13 kwietnia 2016 roku odbyło się już V posiedzenie członków Grupy Roboczej ds. aktualizacji Wieloletniego Planu Działania na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim na lata 2013-2020.

Uczestnikiem spotkania był jeden z ekspertów ds. aktualizacji Wieloletniego Planu (zaangażowany w ramach realizacji projektu realizowanego przez RCPS) pan Cezary Miżejewski, który przedstawił i konsultował z obecnymi część aktualizowanego dokumentu dotycząca kluczowych wyzwań strategicznych dla regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej.