25.02.2016 r. w siedzibie RCPS w Łodzi miało miejsce drugie spotkanie członków Grupy Roboczej ds. aktualizacji Wieloletniego Planu Działania na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim na lata 2013-2020. Uczestników powitał pan Piotr Stronkowski, który będzie pełnił funkcję konsultanta merytorycznego ds. aktualizacji Wieloletniego Planu Działania.

Podczas spotkania, które prowadzone było w formie warsztatów, omówiono kwestie organizacyjne i plan pracy, ustalono, iż aktualizacja Wieloletniego Planu jest konieczna ponieważ zmianie uległy uwarunkowania strategiczno-programowe (m.in. został przyjęty KPRES, uruchomione zostały środki europejskie).