info 300x3001W dniu 17.12.2015 roku odbyło się pierwsze z cyklu spotkań sieciujących dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu RCPS. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele trzech Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej ( OPUS, INSPRO, Ja Ty My)  oraz  przedstawiciele RCPS.

 

W trakcie spotkania omówiono między innymi zagadnienia dotyczące złożonych projektów przez OWES w ramach Poddziałania IX.3.1 RPO WŁ.