W dniu 10 października 2018 roku w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli podmiotów o charakterze reintegracyjnych z terenu województwa łódzkiego, w ramach projektu Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim na lata 2018 – 2023.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały, realizowane przez z Wydział Pomocy i Integracji Społecznej RCPS w Łodzi w ramach PO WER, projekty: Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób  z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych oraz projekt Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

Największe zainteresowanie wzbudziły jednak zasady projektowania uniwersalnego w budynkach
i przestrzeni
publicznej oraz prezentacja Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FASD, działającego przy RCPS w Łodzi. Możliwość przedstawienia swojej oferty dla podmiotów reintegracyjnych miały również Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej: OWES Centrum KLUCZ prowadzony przez Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO i OWES JA – TY – MY prowadzony przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja – Ty – My”. Reprezentujący Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Pan Marcin Kozieł omówił zasady aplikowania o środki UE w ogłaszanych konkursach, dotyczących wsparcia na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej, służące realizacji usług reintegracji społeczno– zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ
w ramach RPO WŁ 2014 – 2020.

Spotkania z podmiotami reintegracyjnymi są kontynuacją funkcjonowania regionalnej sieci kooperacji podmiotów reintegracyjnych z województwa łódzkiego.

2018 10 12 spotkanie 01

2018 10 12 spotkanie 02

2018 10 12 spotkanie 03

2018 10 12 spotkanie 04